A Virgo gravitációshullám detektor

A gravitációfizikai kutatócsoport tevékenységei között fontos szerepet foglal el a Virgo és LIGO kollaborációk kutatásaiban való részvétel.. A két kisérlet elsődleges célja Einstein Általános Relativitáselmélete által megjósolt gravitációs hullámok első közvetlen detektálása. A cél elérése érdekében számos különböző kutatási irányban szükséges fejlesztéseket, kutatásokat végezni mint például, elméleti gravitációs-hullám kutatás, postnewtoni formalizmus, adatanalizis, jelfeldolgozás, sokprocesszoros programozási megoldások.

Az elméleti számolásoknak a kisérleti adatok feldolgozására alkalmazható következményeit szimulációkkal teszteljük, amelyek esetenként értékes bemenetként szolgálnak a kisérlet számára. Ezen szimulált jelalakokat igyekszünk a lehető legpontosabb formában, valamint a detektorok ütemezett fejlesztésére szánt időpont szűkös határideje miatt a lehető leggyorsabb módon is előállítani.

Ezen célok megvalósítása céljából három nagyobb szimulációs szoftver áll fejlesztés alatt, valamennyi már használható formában: a CBWaves és GridRipper programok főleg szimulációs irányból, míg a szintén helyileg fejlesztett GWTools inkább analízis irányból igyekszik kielégíteni a felhasználók igényeit.